smithnjohn

เจลลี่พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9


อัพเดท 20 ตุลาคม 2559 10:47 - อ่าน 3,211 - หมวดหมู่ อาหารเพื่อสุขภาพ

++ แชร์ผ่าน Social Network ให้เพื่อนได้ดูด้วยคลิก ++
เจลลี่พระราชทาน

          มาทำความรู้จักเจลลี่พระราชทาน อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งแผ่ไพศาลถึงประชาชนในทุกหนทุกแห่งอย่างแท้จริง

          สืบเนื่องจากความทุกข์ทรมานทางการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะมีแผลในช่องปากทำให้เคี้ยวและกลืนอาหารลำบาก "เจลลี่พระราชทาน" หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม "อาหารพระราชทาน" จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมากขึ้น


เจลลี่พระราชทาน

          โดยเจลลี่พระราชทานเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและคิดค้นพัฒนาภายใต้โครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยความร่วมมือของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมป์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้หารือร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทั้ง 6 แห่ง คือ

          1. มูลนิธิอานันทมหิดล
          2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          4. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
          5. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
          6. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

          เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งในที่สุดก็มักจะทำให้ร่างกายผู้ป่วยขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนและพลังงาน โดยแทนที่จะใช้วิธีการให้อาหารทางสายยางแก้ปัญหาขาดสารอาหารให้ผู้ป่วย ก็คิดค้นและพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาหารในรูปแบบเจล คล้ายเต้าหู้อ่อน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนอาหารได้โดยไม่สำลักหรือติดคอ อีกทั้งผลิตภัณฑ์นี้ยังมีสารอาหารและให้พลังงานที่เหมาะสมอีกด้วย

เจลลี่พระราชทาน

          ทั้งนี้ในการพัฒนาสูตรเจลลี่ได้เน้นใช้วัตถุดิบที่มีจำหน่ายทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ อันได้แก่ สารก่อเจล ซึ่งใช้วุ้น เจลาติน และสารคงตัวประเภทกัมเพื่อทำให้อาหารเหนียวนุ่ม ใช้นมที่ผ่านการย่อยน้ำตาลแลคโตสเป็นแหล่งให้โปรตีนร้อยละ 20 ใช้ไขมันจากน้ำมันรำข้าวซึ่งให้พลังงานร้อยละ 25-30 และใช้มัลโตเด็กซ์ตริน (maltodextrin) เป็นแหล่งให้คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 50-55 ส่วนความหวานจะได้จากน้ำตาลในนมที่ถูกย่อยแลคโตสมาแล้ว และน้ำตาลที่เติมเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับรสชาติ รวมไปถึงน้ำตาลในผลไม้ที่เป็นส่วนผสมในเจลลี่ด้วย
 
เจลลี่พระราชทาน

          โดยในเบื้องต้นเจลลี่จะมีอยู่ด้วยกัน 2 รสชาติ ได้แก่ รสชานม และรสมะม่วง ซึ่งใน 1 กล่องจะมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 230-260 กิโลแคลอรี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสำหรับรับประทานเสริมเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ และอาจสามารถทดแทนการให้อาหารทางสายยางได้ ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าการใส่สายยางให้อาหารเป็นอย่างมาก

เจลลี่พระราชทาน

          อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่มาของคำว่าอาหารพระราชทานหรือเจลลี่พระราชทาน ก็เพราะทุนในการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั้นได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั่นเอง และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมคณะผู้วิจัยเข้ากราบบังคมทูลผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงแนะนำให้ปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพราะมีลักษณะคล้ายกล่องนมจนเกินไป จนอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและเขย่ากล่องเจลลี่ได้ ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้ปรับกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นแนวนอนแทนแบบเดิมที่เป็นกล่องแนวตั้งคล้ายกล่องนม
   
เจลลี่พระราชทาน

          อีกทั้งพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงความหลากหลายของรสชาติอาหาร โดยทรงพระราชทานข้อคิดไว้ว่า "อาหารผู้ป่วยดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอร่อยด้วย เพราะคนไข้คือคนป่วย เราจึงต้องคำนึงถึงการดูแลด้านจิตใจของเขาให้มาก เพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ทางร่างกายอยู่แล้ว"
 
          นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ดำเนินการนำเจลลี่โภชนาจำนวน 840,000 กล่อง ที่คณะผู้วิจัยได้นำมาจัดถวาย ให้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยทันตกรรมทั่วประเทศต่อไปอีกด้วย

          อย่างไรก็ตามเจลลี่โภชนาไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงโภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยทางทันตกรรม ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคี้ยวและกลืนอาหาร ซึ่งจะช่วยลดการให้อาหารทางสายยาง และลดอันตรายจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการให้อาหารทางสายยางอีกด้วย          ทั้งนี้เจลลี่โภชนาพระราชทาน เป็นอาหารพระราชทาน ห้ามจำหน่าย จึงยังไม่สามารถหาซื้อได้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มูลนิธิได้จัดทำโครงการอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หรือผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีปัญหาการเคี้ยว การกลืน ตามสถานพยาบาล 9 แห่ง ดังนี้

          1. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 0-4423-5000
          2. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ 0-2202-6800, 0-2202-6888 ต่อ 1509
          3. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 0-2546-1960-67
          4. ศูนย์มะเร็งชลบุรี 0-3878-4001-5 , 0-3845-5632-6
          5. ศูนย์มะเร็งลพบุรี 0-3662-1800
          6. ศูนย์มะเร็งลำปาง 0-5433-5262-8
          7. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 0-4220-7375-80
          8. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 0-4531-7133, 0-4531-7134, 0-4531-7136, 0-4531-7138, 0-4531-7139
          9 ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 0-7727-7555, 08-7836-8811

          ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานพยาบาลดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามมูลนิธิทันตนวัตกรรม ได้ที่โทรศัพท์ 0-2318-2355


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 0 คอมเม้นท์
ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
เรื่องสุขภาพที่ต้องระวัง สำหรับผู้ที่สวมใส่ชุดสีดำในช่วงแดดร้อนจัด (ดู: 4,540)
เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ (ดู: 2,942)
เจลลี่พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9 (ดู: 3,212)
สมุนไพรรักษาสิว สูตรลับหน้าใส (ดู: 3,003)
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพ (ดู: 3,238)
ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณผักพื้นบ้านของไทย (ดู: 2,838)
สรรพคุณของ ผักชี ดียังไง ทำไมคนญี่ปุ่นถึงฮิตกินผักชี (ดู: 2,830)
ผัก 5 ชนิดที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง (ดู: 3,260)
10 อาหารที่คนมักเขี่ยทิ้ง แต่มีประโยชน์มากมาย (ดู: 3,170)
กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลร่างกาย (ดู: 3,086)
หลีกเลี่ยง 6 อาหารตัวการทำหน้าแก่ (ดู: 3,073)
มะม่วงหิมพานต์ชะลอวัย ต้านแก่ ป้องกันมะเร็ง (ดู: 3,056)
ผลไม้ 8 ชนิดช่วยต้านมะเร็งเต้านม (ดู: 2,665)
สุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รักษาอาการท้องผูก (ดู: 4,289)
สรรพคุณถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขันพร้อมต้านมะเร็ง (ดู: 3,913)
สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็ก (ดู: 4,067)
อาหารลดน้ำหนัก อาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง (ดู: 3,741)
ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตกินได้ ปลอดภัย (ดู: 3,434)
จิ๋มล็อกเกิดจากอะไร (ดู: 4,027)
เตือนภัยใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเสี่ยง Toxic shock syndrome อาจถึงตาย ! (ดู: 3,688)
อาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเกิดจากอะไร (ดู: 4,175)
เทคนิคกินอาหารคลีน (ดู: 4,249)
บัวหิมะ สรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำหนักก็ดี (ดู: 4,243)
สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพจากทั่วโลก (ดู: 4,331)
อาหารอุดมไขมันดีเพื่อคนอยากผอม อาหารลดน้ำหนัก (ดู: 3,928)
อาหารโปรตีนสูงที่ควรทานช่วงลดน้ำหนัก (ดู: 4,249)
ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพ มาแรงปี 2015 (ดู: 4,002)
กินอะไรดีในช่วงมีประจำเดือน (ดู: 3,919)
สุดยอดอาหาร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (ดู: 3,741)
เคล็ดลับการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเพื่อสุขภาพ (ดู: 4,055)
www.HealthMee.com เว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 HealthMee.com Copy Right 2011 เข้าสู่ระบบ
favoritesตั้งเป็นหน้าที่ชอบ (My Favorits)

เพิ่มลงในหน้าแรกตั้งเป็นหน้าแรก (My Homepage)