smithnjohn

ยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก


อัพเดท 27 มกราคม 2554 19:38 - อ่าน 13,562 - หมวดหมู่ ยารักษาโรค

++ แชร์ผ่าน Social Network ให้เพื่อนได้ดูด้วยคลิก ++


ยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก

โรคริดสีดวงทวารหนัก มาจากคำสองคำประสมกัน คือคำว่า "ริดสีดวง" + "ทวารหนัก"   คำว่า "ริดสีดวง" จะหมายถึง สิ่งผิดปกติที่เป็นติ่ง หรือเนื้อยื่นออกมาจากร่างกาย นิยมใช้เรียกโรคริดสีดวง ที่เกิดขึ้นที่ทวารหนักเสียเป็นส่วนใหญ่ จนบางครั้งจะเรียกสั้นๆ ว่า  ริดสีดวงž ก็เข้าใจว่าเป็นโรคริดสีดวงของทวารหนัก
              
ในอดีตมีอีก โรคหนึ่งที่ใช้คำว่าริดสีดวงเหมือนกัน แต่ไม่ใช่โรคริดสีดวงทวารหนัก ก็คือโรคริดสีดวงของจมูก ซึ่งหมายถึง เนื้องอกผิดปกติในโพรงจมูก มักพบในผู้ป่วย โรคภูมิแพ้ชนิดเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมเรียกว่าริดสีดวงจมูกแล้ว แต่จะเรียกเนื้องอกในโพรงจมูกแทน
             
โรคริดสีดวงทวารหนัก จึงหมายถึง โรคที่เกิดความ ผิดปกติเป็นติ่งเนื้อของทวารหนักเกิดการยื่นออกมา ซึ่งพบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำหรับประชาชนทั่วไป
ที่สหรัฐอเมริกามีการ ศึกษาและประมาณว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชาวอเมริกันเคยเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก และคาดว่าประเทศไทยก็พบโรคนี้ได้บ่อยเช่นกัน
      
โรคริดสีดวงทวารหนักเกิดได้อย่างไร
ติ่ง เนื้อผิดปกตินี้ เกิดจากหลอดเลือดดำที่ผนัง   ของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนัก มีการบวมและอักเสบขึ้น มักมีอาการคัน ปวด และอาจมีเลือดออกจากทวารหนักร่วมด้วย การที่ผนังหลอดเลือดดำมีการอักเสบบวม ทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อนุ่มๆ ยื่นออกมาที่บริเวณทวารหนัก บางรายอาจมีของเหลวลื่นๆ เหนียวๆ ไหลออกจากทวารหนัก
      
สาเหตุของริดสีดวงทวารหนัก
ส่วน ใหญ่เกิดจากการเบ่งถ่ายอุจจาระบ่อยๆ นานๆ ซึ่งเป็นผลของท้องผูก การตั้งครรภ์ พฤติกรรมการดำรงชีวิต และลักษณะของการถ่ายอุจจาระ เช่น ชอบอ่านหนังสือในห้องสุขา การถ่ายอุจจาระบนส้วมชักโครก การยกของหนักๆ การนั่งหรือยืนท่าใดท่าหนึ่งติดต่อกันนานๆ การกลั้นอุจจาระ เป็นต้น
               
การ เบ่งอุจจาระบ่อยๆ นานๆ จะส่งผลเพิ่มระดับแรงดันในช่องท้อง ทำให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนักไม่สะดวก เกิดการยืด
ย่น คด งอ พอง และโตขึ้นเป็นติ่งเนื้อ เหมือนกับการเป่าเติมลมเข้าไปในลูกโป่ง เมื่อลูกโป่งโตขึ้น ก็จะมีความหนาของผนังลดน้อยลง เมื่อใดก็ตามที่มีของแข็งๆ มาเสียดสี เช่น อุจจาระแข็งๆ หรือเพิ่มระดับแรงดันขึ้นอีก ก็จะทำให้เกิดการปริแตกหรือฉีกขาดของหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดเลือดออกมาเป็นเลือดสดๆ ได้
              
นอกจากการเบ่ง ถ่ายอุจจาระนานๆ ซึ่งเป็นสาเหตุ หลักแล้ว ยังพบว่าระดับความดันเลือดในตับที่สูง (ซึ่งเกิดได้จากความอ้วน หรือโรคตับ) อายุที่มากขึ้น อาการท้องเสียเรื้อรัง หรือการร่วมเพศทางทวารหนัก ล้วนเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดริดสีดวงทวารหนักได้เช่นกัน
      
ชนิดของริดสีดวงทวารหนัก
แบ่งได้เป็น ๒ ชนิดใหญ่คือ ริดสีดวงทวารหนักภายใน และริดสีดวงทวารหนักภายนอก
ริดสีดวงทวารหนักภายใน เป็น ชนิดที่พบบ่อยที่สุด เกิดติ่งเนื้อบวมขึ้นอยู่ภายในทวารหนัก ไม่สามารถ สัมผัสได้ โดยมากมักไม่มีอาการเจ็บปวด แต่สังเกตได้จากอาการเลือดสดๆ ไหลออกพร้อมๆ กับอุจจาระ

ริดสีดวงทวารหนักภายนอก เป็นชนิดที่มีติ่งเนื้อ นุ่มๆ ยื่นออกมาจากทวารหนัก มักมีอาการเจ็บปวด และอาจมีเลือดออกได้เมื่อมีการเบ่งอุจจาระ
      
ความรุนแรงของริดสีดวงทวารหนัก
ความรุนแรงของโรคริดสีดวงทวารหนักแบ่งได้เป็น ๔ ระยะคือ
 ๑. ระยะที่ยังไม่มีติ่งเนื้อหรือก้อนยื่นออกมานอกทวารหนัก
 ๒. ระยะที่เริ่มมีติ่งเนื้อหรือก้อนยื่นออกมาขณะเบ่ง ถ่ายอุจจาระ และจะหดกลับเข้าไปได้เอง โดยไม่ต้องใช้มือช่วยดันเข้าไป
 ๓. ระยะ ที่มีติ่งเนื้อหรือก้อนยื่นออกมาขณะเบ่งอุจจาระ แต่ไม่หดกลับเข้าไปได้เอง จะต้องใช้มือช่วยดันเข้าไป จึงจะกลับเข้าไปในทวารหนัก
 ๔. ระยะนี้มีติ่งเนื้อหรือก้อนยื่นออกมาแล้ว ไม่สามารถใช้มือดันติ่งเนื้อนี้เข้าไปในทวารหนักได้เลย  
      
การรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก
เนื่อง จากโรคริดสีดวงทวารหนักส่วนใหญ่มักไม่มีอันตรายถึงชีวิต และถ้ามีการดูแลรักษาปฏิบัติตนเองได้ดี อาการเลือดออกและการเจ็บปวดก็จะทุเลาลง หรือหายได้เองภายใน ๑-๒ สัปดาห์
                
กรณี ที่ระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระยะที่ ๑ ไม่ว่าจะเลือดออกหรือไม่ จะเน้นการใช้ยาและการดูแลปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และถ้าโรคลุกลามเข้าสู่ระยะที่ ๒ หรือเริ่มเข้าสู่ระยะที่ ๓ (แต่ยังมีขนาดเล็กอยู่) แนะนำให้การดูแลรักษาปฏิบัติตนเองควบคู่กับการใช้ยา แต่ถ้าความรุนแรงของโรคเข้าสู่ระยะที่ ๓ (ร่วมกับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่) หรือเป็นระยะที่ ๔ หรือรายที่เป็นรุนแรง เช่น มีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลา ก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะ สมต่อไป

ยารักษาโรคริดสีดวงทวาร
ขณะที่มีอาการ เลือดออกและ/หรือเจ็บปวด ควรแนะนำการปฏิบัติตัวควบคู่กับการใช้ยาเหน็บทางทวารหนัก ซึ่งเป็นยาใช้ภายนอก มีทั้งชนิดแท่งและชนิดขี้ผึ้ง มักจะประกอบด้วย ยาชา (บรรเทาอาการปวด) ยาลดการอักเสบ ยาหดตัวของหลอดเลือด และยาปฏิชีวนะ ซึ่ง   ผู้ผลิตมักผลิตยาของตนเองทั้ง ๒ ชนิดคือ ทั้งชนิดแท่งและชนิดขี้ผึ้ง ซึ่งมีส่วนประกอบของตัวยาและความเข้มข้นเท่ากัน
                
การ ใช้ยาชนิดแท่ง (suppository) ควรแช่ในตู้เย็น น้ำแข็ง หรือน้ำเย็น เพื่อให้ยาแข็งตัว ก่อนนำออกมาใช้ (เพราะที่อุณหภูมิห้อง ยานี้จะเป็นของเหลว แต่ถ้าแช่เย็น ยานี้จะแข็ง เมื่อเหน็บเข้าไปในร่างกายแล้ว อุณหภูมิของร่างกายที่ร้อนกว่า จะช่วยละลายยาให้กระจายไปทั่วบริเวณ) เมื่อแข็งตัวดีแล้ว ก็นำแท่งยาสอดเข้าทางรูทวารหนักให้สุด วันละ ๑-๒ ครั้ง หลังการถ่ายอุจจาระ และอีกเวลาหนึ่ง อาจเป็นเวลาเช้า หรือก่อนนอนก็ได้ แล้วแต่สะดวก ให้ห่างกันประมาณ ๑๒ ชั่วโมง
กรณีที่เป็นขี้ผึ้ง ผู้ผลิตมักแนบหลอดต่อกับปากของหลอดยา เพื่อใช้สวนเข้าในช่องทวารหนัก แล้วบีบยาขี้ผึ้งเข้าไป ซึ่งมีความถี่และระยะเวลาการให้ยาเช่นเดียวกับยาแท่งคือ วันละ ๑-๒ ครั้ง ให้ห่างกันประมาณ ๑๒ ชั่วโมง
                  
นอกจากนี้ อาจมียาหดตัวของหลอดเลือด ยาฝาดสมาน ยาช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดดำ ยาระบาย มาใช้ในการบรรเทาอาการของริดสีดวงทวาร
      
สรุป
โรค ริดสีดวงทวารมีหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการเบ่งอุจจาระนานๆ ซึ่งมักเกิดจากท้องผูก มีหลาย ระดับความรุนแรง การดูแลปฏิบัติตนเองที่ดีในการดำเนินชีวิต อาหาร และการถ่ายอุจจาระมีผลต่อโรคนี้ ถ้าลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรค หรือถ้าเป็นแล้ว ก็จะช่วยลดความรุนแรงและบรรเทาอาการได้อย่างดี ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่ได้โดยง่าย
                    
การ ใช้ยาส่วนใหญ่เป็นการบรรเทาอาการเท่านั้น ซึ่งควรใช้ให้ถูกวิธี ถ้าดูแลรักษาตนเองมาสัก ๑-๒ สัปดาห์ แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือกลับรุนแรงมากขึ้น ก็ควรไปขอคำปรึกษากับแพทย์ หรือเภสัชกรที่ประจำอยู่ที่ร้านยา ซึ่งพร้อมให้ความกระจ่าง และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ

การปฏิบัติดูแลตนเอง
อาการและความรุนแรงของโรคจะทุเลา บรรเทาได้อย่างมาก ด้วยการดูแลปฏิบัติตนเองที่ดีดังนี้
 ๑. ควรนั่งแช่น้ำอุ่น ๑๐-๑๕ นาที วันละ ๓ ครั้ง เพื่อช่วยลดอาการปวด การอักเสบ และช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เป็นโรค
 ๒. ควร หลีกเลี่ยงอาการท้องผูก เพราะท้องผูกเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งของริดสีดวงทวารหนัก ทั้งเป็นสาเหตุของการเบ่ง และทำให้อุจจาระแข็ง ซึ่งมีวิธีแก้ไขอาการท้องผูกดังนี้

    * กินอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และเมล็ดธัญพืช เพื่อช่วยให้อุจจาระนุ่มขึ้น
    * ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว หรือ ๒ ลิตร อย่างสม่ำเสมอ
    * ควร หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกาเฟอีน เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ กาแฟ ชา น้ำโคล่า เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ อุจจาระแข็ง และถ่ายลำบากขึ้น
    * ควรหลีกเลี่ยงกลั้นอุจจาระ
    * ไม่ควรนั่งหรือเบ่งอุจจาระโดยไม่รู้สึกปวดจะถ่าย

 ๓. ควรหลีกเลี่ยงการขัดถูบริเวณทวารหนักอย่างรุนแรง เพราะจะยิ่งระคายเคืองริดสีดวงทวารหนัก
 ๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยเพิ่ม กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ทำให้ถ่ายอุจจาระได้ง่าย
                     
นอก จากนี้ ผู้ป่วยควรสำรวจและสังเกตตนเองว่า ตนเองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงในการส่งเสริมทำให้ท้องผูก หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคริดสีดวงทวารหนัก เช่น ชอบอ่านหนังสือในห้องสุขา การถ่ายอุจจาระบนส้วมชักโครก การยกของหนักๆ การนั่งหรือยืนท่าใดท่าหนึ่งติดต่อกันนานๆ การกลั้นอุจจาระ เป็นต้น ซึ่งถ้าพบและแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นอย่างมาก

สนับสนุนเนื้อหาโดย
www.doctor.or.th/ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 10 คอมเม้นท์
dd ความเห็นที่ : 10 โพสต์เมื่อ : 05/10/2555 04:23  IP Address : 58.9.17xx
 
Photo

ดูที่ ekkalakclinic.com

ิำpim ความเห็นที่ : 9 โพสต์เมื่อ : 20/06/2555 13:30  IP Address : 223.204.48xx
 
Photo

แนะนำเป็นยาสมุนไพรตราพรีราน่า เคยทานเป็นกระปุกแรกก็ดีเลยนะค่ะ

สอบถามหรือหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ค่ะ www.preranashop.com

จู ความเห็นที่ : 8 โพสต์เมื่อ : 05/12/2554 19:07  IP Address : 101.51.42xx
 
Photo

ต้องการบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ของยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม สูตรฮ่องเต้
ที่สามารถช่วยให้ท่านไม่ต้องทรมาน กับริดสีดวงทวารอีกต่อไป
ด้วยความพิเศษของยาสูตรนี้ ที่มีสมุนไพร 67 ชนิดในขวดเดียวกัน
และปราศจากสารสเตียรอยด์
จดทะเบียน เป็นยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G369/53
จึงมั่นอกมั่นใจกันได้ หากจะตัดสินใจลองทาน
และพบกับเรื่องราวดี ๆ ที่รอคุณอยู่ที่

www.djtumradio.com
หรือ หากต้องการโทรสอบถามกันโดยตรงกับผู้มีประสบการณ์จริง กับดีเจตั้ม

ได้เลยที่ Tel. 086-342-6357 ดีเจตั้ม
หรือ 083-465-5234 จู

สุขภาพดี มีเงินเหลือใช้ ขอให้โชคดีทุกท่าน

น้องฟ้า ความเห็นที่ : 7 โพสต์เมื่อ : 18/11/2554 01:39  IP Address : 180.183.119xx
 
Photo

แต่ก่อนนะคะ หนูเคยโดนเพื่อนๆล้อว่า Eหมู,Eช้างน้ำ,Eตุ่ม,Eตุ้ยนุ้ย อะไรต่างๆนาๆ(แรกๆก็เจ็บใจนะว่าทำไมต้องมาว่า) หลังๆก็เริ่มก็ไม่ได้ใส่ใจ... แต่ก็แอบน้อยใจเป็นครั้งนะ ตอนนั้นหนูก็พยายามจะลดน้ำหนักอยู่น่ะ หลายวิธีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร ออกกำลังกาย ก็ไม่ค่อยลด(เพราะหนูเป็นคนที่ชอบกินจุกจิก) บางครั้งออกกำลังกายมากเกิน พอหยุดพักนะ หิวขึ้นมาทันทีเรย (แถมกินเย๊อะกว่าเดิมอีก) หนูลองมาหมดเลยขนาดถึงขั้นขโมยเงินแม่มาซื้อยาลดน้ำหนักกิน ผลปรากฎว่า กินแล้วใจสั่น มึนหัวมาก
แร้วมีวันหนึ่งอยู่ดีๆก็เป็นลมไปเลย ครูก็พาส่งโรงพยาบาล พอแม่หนูเค้ารู้ แม่ตกใจใหญ่เลย แล้วถามฟ้าว่า ฟ้าเอาเงินจากไหนไปซื้อยาพวกนี้กิน พอฟ้าตอบ แม่ท่านก็โกดนะ แต่เค้าสงสารหนูมากกว่า พอออกจากโรงพยาบาล หนูน้ำหนักขึ้นไปตั้ง 90 กิโลเรยจากน้ำหนักแค่ 76 กว่าๆ ส่วนที่หนูน้ำหนักลดได้ เป็นเพราะพี่แนน ถ้าจำไม่ผิดน่ะ วันที่ออกจากโรงพยาบาลมา คุณแม่ก็โทรนัดพี่คนนึง พี่เค้าชื่อแนน แม่บอกหนูว่าถ้าอยากลดน้ำหนัก ก็น่าจะบอกตรงๆแม่จะได้หาวิธีที่ถูกให้ จะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล เสียเงินเย๊อะกว่าที่จะทำให้ฟ้าลดอีก แม่ของฟ้าก็คุยอะไรไม่รู้กับพี่แนน แล้วพออีกวันหนึ่งก็มีสินค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมาทีบ้านฟ้า แม่ก็บอกให้ฟ้ากิน ทีแรกฟ้าก็ไม่กล้ากินนะ นึกว่ามันเป็นยาไง (เข็ดแร้ว) แต่แม่ฟ้าบอกว่า อยากผอมก็ต้องกิน จนตอนนี้ฟ้าทานไป 2 เดือน จากน้ำหนักที่เคยโยโย่จากเดิม ตอนนี้ฟ้าเหลือ 60 เอง
แล้ววันนั้นฟ้าไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนเก่า เพื่อนฟ้าถามว่าไปทำอะไรมาถึงผอมลงได้ขนาดนี้ มีอะไรดีๆก็แนะนำ.(คำไม่สุภาพ)..บ้างซิ ฟ้าก็เลยถามแม่ฟ้าว่าเอาผลิตภัณฑ์มาจากไหน แล้วถ้าจะสั่งต้องทำไง แม่ก็เลยให้เว็บมา แล้วก็บอกฟ้าว่า นี่เว็บพี่แนน ส่วนเบอร์พี่แนนก็อยู่ในเว็บนี้ ถ้าเพื่อนฟ้าจะเอาก็โทรไปปรึกษาพี่แนนเค้าดู ส่วนใครที่เจอปัญหาคล้ายๆหนู ลองเข้าไปดูในเว็บได้น่ะ เอาลิ้งมาให้จร้า http://bodyslender.igetweb.com/ ขอให้โชคดีนะค่ะ ไปแหละบายๆๆๆๆ...

sds ความเห็นที่ : 6 โพสต์เมื่อ : 11/11/2554 22:08  IP Address : 223.206.145xx
 
Photo

แบ่ง ปันประสบการ หนิงขอแชร์ประสบการการลดน้ำหนัก 5กิโลในหนึ่งสัปดาห์ ตื่นเต้นมากคะ ผิวดีและไม่มีปัญหาโยโย่เอฟเฟคตามมาเลย ตอนนี้มีความสุข!!มากกคะ
หนูชื่อน้องหนิงนะคะ ปรกติน้ำหนักหนูที่ประมาณ 67 กก.มาเกือบ10ปีแล้วคะ แล้วอยู่ๆมันก็เพิ่ม จนหนูมาสำนึกตัวอีกทีตอนที่เสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้ว เครียดคะ เพื่อนสนิทเริ่มทัก ....อ้วนบวกดำคนกลัวกันเป็นแถวๆคะ นึกว่าหมูป่าคะ อิอิ(แต่ตอนนั้นขำไม่ออกเลย) อยากเก็บตัวไปลดน้ำหนักซัก3เดือนเลยที่เดียว แล้วก็เอาจริง คะ เคยลองมาทุกวิธี ยาลดน้ำหนัก อดอาหาร กินอาหารเสริมแทนข้าวฯลฯ แต่ก็ไม่เคยได้ผล เสียเงินฟรีทุกที เดือนเดียวก็คืนสภาพเป็นหมูป่า หนูเลย ตัดสินใจเลิกปล่อยไปตามอัตภาพ....จนกระทั่งวันหนึงเพื่อนสนิทหนูแนะนำที่ ปรึกษาด้านการลดน้ำหนัก เ ก็เลยตัดสินใจ ลองโทรไปปรึกษาดู บวกกับดูเวปเค้าแล้วเกิดความหวังอีกครั้ง เลยลองบอกต่อมานะคะ ตอนนี้ทานมา2เดือนกว่าๆแล้วคะ ลดน้ำหนักได้ผลตั้งแต่สัปดาห์แรก และผิวก็ดีขึ้นด้วยคะ เพราะมีเชฟ(mee shape) อาหารเสริมลดน้ำหนัก ผสม แอลคานิทีน แท้100%มีเชฟmee shape เหมาะสมหรับคนที่มี น้
เค้าชื่อพี่มิ้น นะคะ โทร 082-496-3881 ดูเวปเค้าได้ที่นี้นะคะเว็บไซต์ :http://goo.gl/cAoCq
อตีดหมูหนิง ทุกวันนี้ น้องหนุงหนิงคะ^-^

1 ความเห็นที่ : 5 โพสต์เมื่อ : 11/11/2554 17:46  IP Address : 119.46.123xx
 
Photo

ลดความอ้วน ลดน้ำหนัก ง่ายๆเจ๋งโครตๆ เราลองมาแล้ว
มาดูกันว่าเราลดความอ้วนได้ยังไง ดีใจสุดๆ !!
ใครบอกว่าการลดน้ำหนักยาก...เพิ่งรู้นะเนี้ยว่ามันมีตัวช่วยลด อิอิ !!
เราหาวิธีลดน้ำหนักมาตั้งนาน...สุดท้ายมาลดได้ง่ายๆ เหอะๆ ขอบคุณมีชิล!!
ดีใจจริงๆ แต่ก่อนเพื่อนล้อว่า หมู แต่ตอนนี้เงียบกริบ!!
แชร์วิธีลดน้ำหนักง่ายๆ...ไม่ต้องอดอาหารและออกกำลังกายให้เมื่อย!!
ใครอยากลดน้ำหนักมาทางนี้...ลดง่ายมากโดยใช้ตัวช่วยเสริมเราลองแล้วได้ผลจริงๆ!!
วิธีลดน้ำหนักง่ายๆ...เราลดได้จริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟัง!!
แนะนำการลดน้ำหนัก...โดยใช้ตัวช่วยเสริมลดได้จริงๆ ไม่โยโย่ด้วย!!
ลดน้ำหนักกับพี่เชอรี่สุดยอดมากๆ ไม่ต้องเสี่ยงกินยาอีกแล้ว แย๊วๆๆๆ!!
เราเอาลิ้งเว็บพี่เค้ามาให้จร้า ก็อปไปดูได้เลยนะ http://bodyperfact.blogspot.com

จู ความเห็นที่ : 4 โพสต์เมื่อ : 26/10/2554 16:41  IP Address : 125.26.75xx
 
Photo

อยากเห็นรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง สำหรับผู้ป่วยริดสีดวงทวาร
รักษาได้ง่ายไม่เจ็บตัว ทานยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม ค่ะ
เป็นยาจริง ๆ ค่ะมีทะเบียนยา G369/53 เป็นสูตรฮ่องเต้ ที่สำคัญที่สุด ปราศจากสารสเตียรอยด์ ค่ะ
โทร. 083-465-5234 จู หรือ ดีเจตั้ม 086-342-6357

คุณยาย ความเห็นที่ : 3 โพสต์เมื่อ : 03/10/2554 00:07  IP Address : 125.26.187xx
 
Photo

รักษาโรคริดสีดวงทวารโดยไม่ผ่าตัด
อยู่ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หลานยายไปรักษาหายมาแล้ว

หมอเอกลักษณ์สหคลินิก
รักษาเฉพาะโรคริดสีดวงทวารหนัก
ด้วยยาสมุนไพร ไม่ผ่าตัด
www.ekkalak-sahaclinic.com

ยายอยากให้ผู้ที่เคยทรมานพบความสุข
จึงบอกต่อ โทรถามข้อมูลและศึกษารายละเอียดก่อนนะจ๊ะ

คุณยาย

คุณยาย ความเห็นที่ : 2 โพสต์เมื่อ : 22/06/2554 23:17  IP Address : 180.180.36xx
 
Photo

หมอเอกลักษณ์สหคลินิก

www.ekkalak-sahaclinic.com

รักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยสมุนไพร ไม่ผ่าตัด คลิกดูภาพคนป่่วยที่รับการรักษาแล้วหาย ได้เลย ยายเคยเข้าไปดูแล้ว ลองเปิดดูซี

ผู้หวังดี ความเห็นที่ : 1 โพสต์เมื่อ : 22/04/2554 20:12  IP Address : 58.9.198xx
 
Photo

ใครที่เป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก ไม่ว่าระยะไหน อยากรักษาโรคด้วยตนเอง โทรมาเบอร์นี้ 0894555323 ตลอด 24 ชม.

ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
เรื่องสุขภาพที่ต้องระวัง สำหรับผู้ที่สวมใส่ชุดสีดำในช่วงแดดร้อนจัด (ดู: 4,541)
เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ (ดู: 2,943)
เจลลี่พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9 (ดู: 3,212)
สมุนไพรรักษาสิว สูตรลับหน้าใส (ดู: 3,004)
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพ (ดู: 3,238)
ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณผักพื้นบ้านของไทย (ดู: 2,838)
สรรพคุณของ ผักชี ดียังไง ทำไมคนญี่ปุ่นถึงฮิตกินผักชี (ดู: 2,831)
ผัก 5 ชนิดที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง (ดู: 3,260)
10 อาหารที่คนมักเขี่ยทิ้ง แต่มีประโยชน์มากมาย (ดู: 3,171)
กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลร่างกาย (ดู: 3,087)
หลีกเลี่ยง 6 อาหารตัวการทำหน้าแก่ (ดู: 3,074)
มะม่วงหิมพานต์ชะลอวัย ต้านแก่ ป้องกันมะเร็ง (ดู: 3,057)
ผลไม้ 8 ชนิดช่วยต้านมะเร็งเต้านม (ดู: 2,666)
สุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รักษาอาการท้องผูก (ดู: 4,290)
สรรพคุณถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขันพร้อมต้านมะเร็ง (ดู: 3,914)
สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็ก (ดู: 4,068)
อาหารลดน้ำหนัก อาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง (ดู: 3,742)
ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตกินได้ ปลอดภัย (ดู: 3,435)
จิ๋มล็อกเกิดจากอะไร (ดู: 4,028)
เตือนภัยใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเสี่ยง Toxic shock syndrome อาจถึงตาย ! (ดู: 3,689)
อาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเกิดจากอะไร (ดู: 4,176)
เทคนิคกินอาหารคลีน (ดู: 4,250)
บัวหิมะ สรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำหนักก็ดี (ดู: 4,244)
สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพจากทั่วโลก (ดู: 4,332)
อาหารอุดมไขมันดีเพื่อคนอยากผอม อาหารลดน้ำหนัก (ดู: 3,929)
อาหารโปรตีนสูงที่ควรทานช่วงลดน้ำหนัก (ดู: 4,250)
ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพ มาแรงปี 2015 (ดู: 4,003)
กินอะไรดีในช่วงมีประจำเดือน (ดู: 3,920)
สุดยอดอาหาร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (ดู: 3,742)
เคล็ดลับการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเพื่อสุขภาพ (ดู: 4,056)
www.HealthMee.com เว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 HealthMee.com Copy Right 2011 เข้าสู่ระบบ
favoritesตั้งเป็นหน้าที่ชอบ (My Favorits)

เพิ่มลงในหน้าแรกตั้งเป็นหน้าแรก (My Homepage)