smithnjohn

ยารักษาโรคเบาหวาน


อัพเดท 27 มกราคม 2554 18:55 - อ่าน 4,854 - หมวดหมู่ ยารักษาโรค

++ แชร์ผ่าน Social Network ให้เพื่อนได้ดูด้วยคลิก ++ยารักษาโรคเบาหวาน

ภาวะน้ำตาลสูงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองนั้น อาจแบ่งออกได้เป็นระดับน้ำตาลที่สูงภายหลังการรับประทานอาหาร และน้ำตาลที่สูงแม้ในขณะที่อดอาหาร กลไกที่สำคัญของการเกิดน้ำตาลในเลือดที่สูงนี้เกิดจาก ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความผิดปกติของเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อน ไม่สามารถสร้างและหลั่งอินซูลินได้เพียงพอ การรักษาในระยะแรกนั้น มุ่งเน้นที่การควบคุมอาหาร ซึ่งจะลดระดับน้ำตาลภายหลังการ รับประทานอาหารลงได้ การลดน้ำหนักตัวลงร่วมกับการออกกำลังกายจะช่วยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินดีขึ้น จนทำให้ระดับน้ำตาลในขณะอดอาหาร (น้ำตาลในตอนเช้า) ลดลงได้ อย่างไรก็ตามเมื่อการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายไม่เป็นผล จำเป็นต้องได้รับยาซึ่งจะออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ยาต่างๆ เหล่านี้ในปัจจุบันมีมากมาย และมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไป แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การเลือกใช้ยาแต่ละชนิดควรต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ของการใช้ยา ข้อห้าม รวมทั้งอาการอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ การใช้ยาต่างๆ เหล่านี้ ควรต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีโรคต่างๆ หลายอย่างร่วมด้วย การได้รับยาหลายๆ ชนิดรวมกัน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนการใช้ยาได้โดยง่าย
ยาชนิดรับประทานคืออะไร

• ยาเบาหวานชนิดเม็ด ใช้เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด
• ยา เบาหวานชนิดเม็ด มิใช่อินซูลิน อินซูลินไม่สามารถใช้รับประทานได้  เนื่องจากอินซูลินเป็นโปรตีนที่ถูกทำลายได้ด้วยน้ำย่อย เช่น โปรตีนชนิดอื่นๆ
• ยาชนิดเม็ดจะมีประสิทธิภาพเมื่อตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้บ้าง

ยาชนิดเม็ดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ยากระตุ้นการทำงานของตับอ่อน
2. ยาเสริมสร้างการทำงานของอินซูลิน
3. ยาลดการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย

1. ยากระตุ้นการทำงานของตับอ่อน ยากลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  กลุ่มคือ

1.1 กลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย  เช่น  กลิปีไซด์  กลิคาไซด์  ไกลเบนคลาไมด์
1.2 กลุ่มรีพาไกลไนด์
• วิธีใช้ รับประทานก่อนอาหาร  30  นาที สำหรับยากลุ่มแรก  ยารับประทานก่อนอาหารทันที  สำหรับยากลุ่มที่  2
• ข้อห้ามใช้ ประวัติแพ้ยา  โรคตับ  และโรคไตเรื้อรัง
• ข้อควรระวัง อาการน้ำตาลต่ำ

2. ยาเสริมสร้างการทำงานของอินซูลิน
2.1 ไบกวาไนด์ เม็ทฟอร์มิน เสริมสร้างการทำงานของอินซูลินที่ตับ  โดยทำให้ตับผลิตน้ำตาลลดลง
• วิธีใช้ รับประทานหลังอาหาร
• ข้อห้ามใช้ ประวัติแพ้ยา  โรคตับ  และโรคไตเรื้อรัง
• คุณสมบัติพิเศษ    ลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วน  ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด  มีผลดีต่อระดับไขมันในเส้นเลือด
• ข้อควรระวัง ท้องอืด   ท้องเฟ้อ  ท้องเสีย  ท้องผูก
2.2 โทรกลิตาโซน โรสิกลิตาโซน ไพโอกลิตาโซน เสริมสร้างการทำงานของอินซูลินที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อได้แก่

• วิธีใช้  รับประทานหลังอาหาร
• ข้อห้ามใช้ ประวัติแพ้ยา  โรคหัวใจวาย  โรคตับ  และโรคไตเรื้อรัง
• ข้อควรระวัง ต้องมีการตรวจการทำงานของตับ อย่างสม่ำเสมอและ ขาบวม น้ำหนักตัวอาจเพิ่มขึ้นได้
3. ยาลดการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย
3.1 เอคาร์โบส และโวกลิโบส ยากลุ่มนี้จะรบกวนการทำงานของน้ำย่อยที่ใช้ย่อยสารอาหารจำพวกแป้ง  (คาร์โบไฮเดรต )  ในทางเดินอาหาร   ยากลุ่มนี้จะลดระดับน้ำตาลได้เล็กน้อย  ใช้ร่วมกับยากลุ่มอื่น
• วิธีใช้ รับประทานพร้อมกับอาหารคำแรก
• ข้อห้ามใช้ ประวัติแพ้ยา  โรคไตเรื้อรัง
• ข้อควรระวัง ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  ท้องเสีย
การใช้ยาเม็ด
• ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่นหรือแบ่งปันให้ผู้อื่น
• เรียนรู้ชื่อยา ขนาดและวิธีใช้ยา

ระยะเวลาออกฤทธิ์
• ระยะเวลาการออกฤทธิ์ คือ ช่วงเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์จนหมดฤทธิ์ยา
• เวลาออกฤทธิ์สูงสุด และจำนวนครั้งที่ใช้ต่อวัน โดยทั่วไปประมาณ 6-24 ชั่วโมง ยกเว้น
คลอโปรพาไมด์ (Chlorpropamide) (48 ชม.) และ อะคาร์โบส  (1 ชม.)

ใช้ยาเมื่อใด
- ผู้ป่วยอาจใช้ยาวันละครั้งหรือ 3 ครั้งต่อวัน ความถี่ของการใช้ยาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออกฤทธิ์ และปฏิกริยาตอบสนองของร่างกาย
- ควรใช้ยาตามแผนการรักษา
- ควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
- ไกลพิไซด์ (Glipizide) ควรใช้ก่อนอาหาร 30 นาที
- อะคาร์โบส  ควรใช้ขณะรับประทานพร้อมอาหาร ไม่ควรรับประทานยาหากลืมหรืออาหาร

ควรจดจำเวลาที่ใช้ยา
• ถ้าลืมรับประทานก่อนอาหารมื้อเช้า ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้
• ถ้าใช้ยาวันละครั้งและลืมรับประทานยา 1 วัน ไม่ควรรับประทานยาชดเชยเป็น 2 เม็ด ในวันถัดไป
• ถ้าใช้ยาวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และลืมรับประทานยามื้อเช้า ไม่ควรรวบยา 2 มื้อ ในมื้อเย็น
• ข้อเตือนใจ
- ใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
- ใช้ยาในเวลาเดียวกับยาอื่นๆ ที่มี หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแปรงฟัน
- เก็บยาไว้ในที่มองหาง่ายและหยิบง่าย
- ให้ความสนใจมื้อที่มักจะลืมเสมอ เช่น มื้อกลางวันหรือมื้อเช้า
- จัดลำดับมื้อยาให้จำง่ายด้วยตนเอง
- แบ่งขนาดยาเป็นมื้อๆ ต่อวัน

การดูแลและการเก็บรักษายา
• เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็น
• ไม่ใช้ยาที่หมดอายุ
• สังเกตสีของยาที่เปลี่ยนไปไม่ควรใช้
• เก็บ ยาไว้ติดตัวเมื่อเดินทาง ไม่ควรใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้า และควรเตรียมยาให้เกินปริมาณที่จะใช้สักเล็กน้อย ควรมีใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับยาที่ใช้กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

อาหารและการออกกำลัง
• ยาเม็ดจะออกฤทธิ์ได้ดีต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายร่วมด้วย
• รับ ประทานอาหารตรงเวลาและสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร 3 มื้อใหญ่ จะดีกว่ารับประทานเพียงมื้อเดียวต่อวัน ช่วยให้ตับอ่อนทำงานตามรูปแบบซึ่งทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น
• การ ออกกำลังกายช่วยเผาผลาญพลังงานทำให้จิตใจเบิกบาน เพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลิน และทำให้ระดับกลูโคสต่ำลง อาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย มักไม่จำเป็นในผู้ป่วยที่ใช้ยารับประทาน

ข้อควรระวังในการใช้ยา
• ไม่ควรใช้ยาเม็ดในหญิงมีครรภ์ หรือ ระยะให้นมบุตร
• แม้จะเจ็บป่วยและรับประทานอาหารไม่ได้ ควรใช้ยาต่อไปไม่ควรขาดยา และควรปรึกษาแพทย์

สนับสนุนเนื้อหาโดย
www.xn--q3cb3bp8ac7g.kudweb.com/index.php/2009/03/ยารักษาเบาหวาน/


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 2 คอมเม้นท์
platongGo ความเห็นที่ : 2 โพสต์เมื่อ : 06/05/2555 23:47  IP Address : 110.49.232xx
 
Photoเอามาฝากนะค่ะ ((((( เคล็ดลับเด็ดๆ เพื่อหุ่นที่สวย...))))).เอามาฝากนะค่ะ ((((( เคยไหม... แฟนบอกเลิกเพราะอ้วน... )))))

***วุ้นเส้นนะค่ะูู^^ พิสูจน์เองแล้้วค่ะ(MeShielving) เป็นอาหารลดความอ้วน สำหรับป้องกันไขมันใหม่ สลายไขมันเก่าเป็นวิธีลดความอ้วนที่เห็นผลเร็ว. ปลอดภัย มั่นใจได้สำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก เพราะมีอย. และมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ที่สำคัญเปรียบเสมือนเรามี คลีนิคลดความอ้วนที่ยังนำติดตัวไปได้ทุกๆ ที่ ตรงนี้แหละคือ ทีเด็ด! ของวุ้นเส้น >w<***ทั้งมีการดูแลการเข้าโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ถ้าคุณเป็นคนนึงที่เบื่อกับการต้องเปลื่ยนไซด์เสื้อผ้าอยู่ตลอด.. หรือคบกะแฟนมาเป็นปีโดนบอกเลิกเพราะอ้วน! นี่ค่ะคือสิ่งที่วุ้นเส้นกลัวมาตลอด T_T แต่ตอนนี้ Happy มากๆไม่อยากบอกเลยว่า สวยแล้ว แฟนหรออยากบอกเลิก.. เชิญเลยค่ะ เพราะเราสวยแล้ว แถมเลือกได้ด้วย555+ เพื่อนๆคนไหนที่ เจอปัญหาคล้ายๆกัน ลองเข้าไปดูในเว็บได้น่ะ.
กรอกข้อมูลเข้ามารับรายละเอียดฟรีที่...

>>>> http://www.slendsure.com/users/012603 <<<<<.
>>>> http://www.slendsure.com/users/012603 <<<<<.
>>>> http://www.slendsure.com/users/012603 <<<<<.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ K.ลูกปลา 083-1152265 , Pin BB : 23BF3337
E-mail :platonggo.kung@gmail.com
***ในกรณีที่ K.ลูกปลาไม่ได้รับสาย อาจจะติดลูกค้าเพราะลูกค้าเราเยอะจริงๆๆต้องขอโทษล่วงหน้า... แล้วจะติดต่อกลับทันทีค่ะ
ยินดีให้คำแนะนำอย่างจริงใจ... สูตรลดน้ำหนักเห็นผลได้ ภายใน 1 สัปดาห์.

ประสบการณ์ลดน้ำหนัก? ความเห็นที่ : 1 โพสต์เมื่อ : 14/04/2554 13:45  IP Address : 14.207.155xx
 
Photo

หนูเป็นคนรูปร่างดีอยู่แล้วค่ะ มีผู้ชายมาจีบไม่ซ้ำหน้าค่ะก็คนมันสวยนิหน่า แต่เพื่อนหนูก็เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะ ใช้ยากินประเภทต่างๆมาก็เยอะมากๆค่ะแต่ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วน
ตอนนี้ก็ใช้อยู่ตัวนึงค่ะจนหนูต้องเตือนให้หยุดกิน แต่มันก็ยังกินอยู่นะ แต่ผ่านไปเกือบเดือนน้ำหนักมันลดอ่ะค่ะหนูนี่งงเลย น้ำหนัก 72 โลเหลืออยู่ 65 โลเอง
มันบอกมีเพื่อนในบรอดแนะนำเบอร์พี่เค้ามาเยอะเลย.....ก็เลย ลองโทรไปปรึกษาดูคะบวกกับดูเวปเค้าแล้วเกิดความหวัง เห็นบอกว่าอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย
ตอนนี้ดูมันอารมณ์ดีมากๆค่ะ หนูเลยมาบอกเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนเพื่อนของหนูค่ะ
นี่ค่ะเบอร์พี่เค้า >>>> 081-772-7037 <<<< ชื่อพี่ ดุล ค่ะก็ลองโทรไปปรึกษาดูนะคะหรือจะเข้าไปลงเว๊บก็ได้ค่ะเห็นบอกโทรกลับเหมือนกัน ช่วยๆกันค่ะ
http://meeshapeving4you.igetweb.com <<<<
http://meeshapeving4you.igetweb.com <<<<
http://meeshapeving4you.igetweb.com <<<<
http://meeshapeving4you.igetweb.com <<<<

ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
เรื่องสุขภาพที่ต้องระวัง สำหรับผู้ที่สวมใส่ชุดสีดำในช่วงแดดร้อนจัด (ดู: 4,541)
เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ (ดู: 2,943)
เจลลี่พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9 (ดู: 3,212)
สมุนไพรรักษาสิว สูตรลับหน้าใส (ดู: 3,004)
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพ (ดู: 3,238)
ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณผักพื้นบ้านของไทย (ดู: 2,838)
สรรพคุณของ ผักชี ดียังไง ทำไมคนญี่ปุ่นถึงฮิตกินผักชี (ดู: 2,831)
ผัก 5 ชนิดที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง (ดู: 3,260)
10 อาหารที่คนมักเขี่ยทิ้ง แต่มีประโยชน์มากมาย (ดู: 3,171)
กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลร่างกาย (ดู: 3,087)
หลีกเลี่ยง 6 อาหารตัวการทำหน้าแก่ (ดู: 3,074)
มะม่วงหิมพานต์ชะลอวัย ต้านแก่ ป้องกันมะเร็ง (ดู: 3,057)
ผลไม้ 8 ชนิดช่วยต้านมะเร็งเต้านม (ดู: 2,666)
สุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รักษาอาการท้องผูก (ดู: 4,290)
สรรพคุณถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขันพร้อมต้านมะเร็ง (ดู: 3,914)
สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็ก (ดู: 4,068)
อาหารลดน้ำหนัก อาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง (ดู: 3,742)
ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตกินได้ ปลอดภัย (ดู: 3,435)
จิ๋มล็อกเกิดจากอะไร (ดู: 4,028)
เตือนภัยใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเสี่ยง Toxic shock syndrome อาจถึงตาย ! (ดู: 3,689)
อาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเกิดจากอะไร (ดู: 4,176)
เทคนิคกินอาหารคลีน (ดู: 4,250)
บัวหิมะ สรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำหนักก็ดี (ดู: 4,244)
สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพจากทั่วโลก (ดู: 4,332)
อาหารอุดมไขมันดีเพื่อคนอยากผอม อาหารลดน้ำหนัก (ดู: 3,929)
อาหารโปรตีนสูงที่ควรทานช่วงลดน้ำหนัก (ดู: 4,250)
ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพ มาแรงปี 2015 (ดู: 4,003)
กินอะไรดีในช่วงมีประจำเดือน (ดู: 3,920)
สุดยอดอาหาร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (ดู: 3,742)
เคล็ดลับการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเพื่อสุขภาพ (ดู: 4,056)
www.HealthMee.com เว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 HealthMee.com Copy Right 2011 เข้าสู่ระบบ
favoritesตั้งเป็นหน้าที่ชอบ (My Favorits)

เพิ่มลงในหน้าแรกตั้งเป็นหน้าแรก (My Homepage)